ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563

อ่าน 695 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 ตุลาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จะดำเนินการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมากับประกาศ พร้อมยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563