ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

อ่าน 94 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 ตุลาคม 2563

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระองค์ท่าน  ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ มจพ. ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/m5q1TCucym7kQ96v5 หรือดูกำหนดการจัดกิจกรรมจากไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์นี้

ดาวน์โหลด