คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

อ่าน 147 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กันยายน 2563

    ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ รัตนะวิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กับ ดร.ณัฏฐพงษ์ สุทธิวงศ์สุนทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสมชัย นนทสิทธิชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม และ นายภูษิต ลาวัลยะวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต โรงงาน 2  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีวงจรรวม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีวงจรรวม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด โดยกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือประกอบด้วย การร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อผลักดันศักยภาพในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีวงจรรวมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านสหกิจศึกษา และโครงการบูรณาการการเรียนกับการลงมือปฏิบัติงานจริง สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด นี้ นับเป็นครั้งที่ 3  โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีเสมอมา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ให้การกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563