ขอเชิญนักศึกษาสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปี 2563

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปี 2563

อ่าน 123 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 สิงหาคม 2563

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาเครือข่าย เพื่อมอบโอกาสให้แก่ นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก ขอให้ติดต่อกรรมการกิจการนักศึกษาภาควิชาที่ตนเองสังกัด พร้อมส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ ไฟล์ pdf ที่แนบมากับประกาศนี้