ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นทางสายไหมประเทศไทยโดยศูนย์การเรียนรู้ภายใต้องค์การ UNESCO

 ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นทางสายไหม-ประเทศไทยโดยศูนย์การเรียนรู้ภายใต้องค์การ UNESCO โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดจากไฟล์ PDF ที่แนบมา และกรอกรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการภายใต้ลิงค์ shorturlat/cjsH9 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ความร่วมมือนานชาติ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1026 (คุณเพ็ญพิชชา)

19 สิงหาคม 2563

เอกสาร