ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

อ่าน 1,163 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 สิงหาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ตามไฟล์ PDFที่แนบมา ดังนี้