ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564

อ่าน 538 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 สิงหาคม 2563

   ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค(The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : A.s.b.l. IAESTE Thailand) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  IAESTE Thailand ทั้งนี้ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปี 3 - 4 และปริญญาโท - เอก ที่สนใจและมีความประสงค์เข้าร่วมสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบประกาศ (PDF File) หรือสมัครได้ที่ www.iaeste.kmutnb.ac.th/newwebsite/  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยโอนเงินค่าสมัครสอบจำนวนเงิน 600 บาท(หกร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  บัญชีกระแสรายวัน  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางโพ  เลขที่บัญชี 033-1-00226-7 นักศึกษาจำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนเงินของธนาคารและสำเนาบัตรนักศึกษาไปที่ E-mail : iaeste.out@op.kmutnb.ac.th ภายในวันที่สมัครเพื่อดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลด