ผลงานนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัล Gold Award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

ผลงานนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัล Gold Award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

อ่าน 170 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 สิงหาคม 2563

    ผลงานหุ่นจำลองการตั้งครรภ์เสมือนจริง นวัตกรรมลดการสัมผัส เป็นผลงานของ นายพุฒิภัฒน์ แสงทองและนายอาวุธ แจ้งมณี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ อาจารย์ ดร.วรัญญา แสงพิทักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท และถ้วยรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) สำหรับผลงานชิ้นนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ช่วยกันพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเพื่อใช้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของมารดาซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์และพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่คณะและมหาวิทยาลัย สมดังอัตลักษณ์ที่ว่า "บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น" โดยในปีนี้ การจัดงานได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ซึ่งมีหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2563