ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563 สำหรับอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และข้อมูลการรับสมัครได้จากไฟล์แนบ PDF นี้ กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563