ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่าน 124 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 กรกฎาคม 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดูรายละเอียดตามประกาศ (ไฟล์ PDF) และมารายงานตัวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น1 โซน A คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.