ประกาศ การให้ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ การให้ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ่าน 235 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 กรกฎาคม 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและให้นักศึกษามารายงานตัวพร้อมยื่นเอกสารตามรายละเอียด (ไฟล์แนบ PDF) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563