ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

อ่าน 794 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 กรกฎาคม 2563

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (16 th TCho) ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ ขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมา เพื่อตรวจดูรายชื่อพร้อมกับรายละเอียดต่างๆ จากข่าวประกาศนี้