ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2563

ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

อ่าน 243 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 กรกฎาคม 2563
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ครบรอบ 68 พรรษา  วันที่ 28 กรกฏาคม พุทธศักราช 2563 โดยท่านสามารถเข้าร่วมลงนามฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://icit.kmutnb.ac.th/king10/  เว็บไซต์ sci.kmutnb.ac.th/ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นี้