รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมงานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมงานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่าน 221 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 กรกฎาคม 2563

    ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมงานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นนทบุรี ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนให้กับเกษตรกรจำนวน 50 ราย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563