คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020

อ่าน 2,200 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 กรกฎาคม 2563

    คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับโลกรายสาขาวิชา ประจำปี ค.ศ. 2020 โดยสำนักจัดอันดับ ShanghaiRanking Consultancy ได้ประกาศผลการจัดอันดับที่เรียกว่า Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020 http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/mathematics.html โดยมี มจพ. ติดอันดับที่ 1 ของประเทศไทย และ ติดอันดับที่ 401-500 ของโลก กลุ่ม NATURAL SCIENCES (Mathematics) การจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่งทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 54 สาขาวิชา ใน 5 กลุ่มสาขาหลัก โดยมีมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 9 แห่ง ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก 16 สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ที่ทุ่มเทด้านจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคต