ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

อ่าน 1,581 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 มิถุนายน 2563

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยนักศึกษาที่สนใจจะสมัครขอรับทุนสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่ไฟล์แนบ PDF กำหนดยื่นเอกสารและหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2563