ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ฯโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ฯโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

อ่าน 231 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มิถุนายน 2563

   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีรายละเอียดตามไฟล์แนบ PDF ตามประกาศนี้