ประกาศ มจพ. เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2563

ประกาศ มจพ. เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2563

อ่าน 298 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 มิถุนายน 2563

    ประกาศ มจพ. เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที ไฟล์แนบ PDF จากข่าวประกาศนี้