ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ในช่วงที่มีการปิดสถานศึกษาเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ในช่วงที่มีการปิดสถานศึกษาเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

อ่าน 253 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2563

ในช่วงที่มีการประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องจาก มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้จากภาควิชาตามที่นักศึกษาสังกัด ดังนี้


ภาควิชา AFET
เบื้องต้นให้น.ศ.ติดต่อทางกลุ่มไลน์ Student service@AFETโดยเข้าผ่าน Link: http://line.me/ti/g/d5lDL7qb6s
หรือ QR code


ภาควิชา BT
น.ศ.ใหม่สามารถติดต่อทางกลุ่มไลน์ : BT #63 โดยเข้าผ่าน http://line.me/ti/g/hbewMONTMK หรือ QR code


ภาควิชา MA
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามภาควิชาได้ที่
Email : mathematics@sci.kmutnb.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/MathKMUTNB/?locale2=th_TH#!/MathKMUTNB/?ref=bookmarks


ภาควิชา AS
นักศึกษาสามารถติดต่อได้ทางช่องทางต่อไปนี้
website : http://stat.kmutnb.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/statisticskmutnb/
Line : https://line.me/R/ti/g/mbMc_Wc6om
โทรศัพท์ : สำนักงานภาควิชาฯ ในวัน – เวลาราชการ 02-555-2000 ต่อ 4903
โทรศัพท์มือถือ : 087-551-7193 (พี่มิ้น)


ภาควิชา IMI
นักศึกษายื่นคำร้องได้ที่ imistudent@sci.kmutnb.ac.th
และติดต่อสอบถามได้ที่ line (สแกนคิวอาร์โค้ด)


ภาควิชา IC
Facebook : https://www.facebook.com/IC.KMUTNB/


ภาควิชา CS
Facebook : https://www.facebook.com/CIS-Kmutnb-258724547497210/
website: www.cs.kmutnb.ac.th
Email: สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.cs.kmutnb.ac.th/person.jsp


หมายเหตุ ภาควิชาที่มีการสแกนคิวอาร์โค้ด นักศึกษาสามารถดำเนินการที่ไฟล์แนบรูปภาพได้จากข่าวประชาสัมพันธ์นี้