ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2562 (สาขาชีววิทยา)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2562 (สาขาชีววิทยา)

อ่าน 783 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มิถุนายน 2563

   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าร่วมการอบรมและสอบคัดเลือกฯ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน BIO Challenge 2020 ทั้งนี้ ขอให้ดูประกาศรายชื่อและรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมายังข่าวประกาศนี้