ประกาศแนวปฏิบัติการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในช่วงการปิดทำการมหาวิทยาลัย

ประกาศแนวปฏิบัติการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในช่วงการปิดทำการมหาวิทยาลัย

อ่าน 600 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 พฤษภาคม 2563

  ประกาศแนวปฏิบัติการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในช่วงการปิดทำการมหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลด