ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปวช./ ปวส. ปีการศึกษา 2563

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปวช./ ปวส. ปีการศึกษา 2563

อ่าน 543 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 พฤษภาคม 2563

   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ.) ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อของตนเองพร้อมกับรายละเอียดต่างๆ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ไฟล์แนบpdf ตามประกาศมา ณ ที่นี้