คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ให้กับโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ 17 แห่ง

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ให้กับโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ 17 แห่ง

อ่าน 453 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 เมษายน 2563

  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และผู้บริหาร ได้ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาบางซื่อ ให้ความสะดวกดำเนินการจัดส่งให้กับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ภาคใต้ 17 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 20 เครื่อง ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต 2 เครื่อง โรงพยาบาลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง โรงพยาบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง โรงพยาบาลสุไหงโกลก1 จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล 1 เครื่อง โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง โรงพยาบาลบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง และ โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับอบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ