คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. สร้างนวัตกรรม เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยยูวี เบื้องต้นมอบให้โรงพยาบาล 6 แห่ง

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. สร้างนวัตกรรม เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยยูวี เบื้องต้นมอบให้โรงพยาบาล 6 แห่ง

อ่าน 469 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 เมษายน 2563

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรม เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยยูวี UV Disinfection Oven เบื้องต้นมอบให้กับโรงพยาบาลแล้ว  รวม  6 แห่ง ได้แก่

        โรงพยาบาลราชวิถี                จำนวน  10 เครื่อง

        โรงพยาบาลวชิรพยาบาล        จำนวน   5 เครื่อง

        โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    จำนวน  2 เครื่อง

        โรงพยาบาลค่ายสุรนารี            จำนวน 1 เครื่อง

        โรงพยาบาลมหาราช               จำนวน 1 เครื่อง

        โรงพยาบาลทหารผ่านศึก         จำนวน 1 เครื่อง

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดผลงานนี้ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้หน้ากากอนามัยที่จำหน่ายหาซื้อได้ยากจึงคิดค้นขึ้น เพื่อนำไปใช้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสเสี่ยงจะติดเชื้อโรคจากการตรวจผู้ป่วยในช่วงปฏิบัติงาน โดยท่านที่มีความประสงค์จะสมทบทุนเพื่อผลิต เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยยูวี UV Disinfection Oven สามารถสนับสนุนผ่านช่องทาง เลขที่บัญชี 907-720068-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชื่อบัญชี นายสืบตระกูล บินเทพ และ นางสาวสุณิสา จินดาสุวรรณ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค covid-19 sci.kmutnb