คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมกับ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยยูวี ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อสู้ภัยโควิด 19

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมกับ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยยูวี ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อสู้ภัยโควิด 19

อ่าน 431 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 เมษายน 2563

     ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมกับ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บังคับบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ร่วมแถลงข่าวนวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 และมอบเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยยูวี UV Disinfection Oven โดยมี รศ.นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นประธานในงานกล่าวต้อนรับและรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้หน้ากากอนามัยหาซื้อได้ยากและเป็นสิ่งจำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลทำให้ติดเชื้อโรคระหว่างที่ต้องพบผู้ป่วยในช่วงปฏิบัติงาน  สำหรับเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยยูวี UV Disinfection Oven เป็นผลงานนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กับ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ออกแบบให้ฆ่าเชื้อโดยรังสียูวีซี (ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร) จากหลอดกำเนิดรังสียูวีขนาด 8 วัตต์ จำนวน 2 หลอดที่มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนวัสดุต่างๆ รวมถึงหน้ากากอนามัยซึ่งสามารถฆ่าเชื้อ ได้มากถึง 10 ครั้ง ที่ระยะเวลาการฉายยูวี 20 นาทีต่อครั้ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเส้นใยในหน้ากากอนามัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์การแพทย์ได้อีกด้วย การจัดงานแถลงข่าวและพิธีมอบในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ช่วงบ่ายวันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช