ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือกใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา GAT/PAT และO-NET เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือกใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา GAT/PAT และO-NET เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

อ่าน 1,102 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 เมษายน 2563
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โครงการ GAT/PAT และโครงการ O-NET เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครกรุณาเลือกดาวน์โหลดเอกสารจาก PDF FILE ที่แนบมากับข่าวประกาศนี้ เพื่อตรวจสอบรายชื่อตนเองและศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ของการรับสมัครตามขั้นตอนต่อไป