คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ. มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

อ่าน 220 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 เมษายน 2563

   ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และผู้บริหารคณะฯ ได้มอบ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้กับตัวแทนชุมชุนบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย บ่ายวันที่ 10 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

   ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้มอบสิ่งของให้กับชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนสวนรื่น ชุมชนหลัง มจพ. และชุมชนยิ้มประยูร โดยมอบเจลแอลกอฮล์ชุมชนละ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 90 ชิ้น เพื่อไปใช้ประโยชน์ป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 และแบ่งปันให้กับผู้พักอาศัยภายในชุมชนต่อไป