คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. หารือการใช้แผ่นกรองจากเส้นใยนาโน ณ โรงพยาบาลศิริราช

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. หารือการใช้แผ่นกรองจากเส้นใยนาโน ณ โรงพยาบาลศิริราช

อ่าน 628 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มีนาคม 2563

    บ่ายวันนี้ (11 มีนาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช อาจารย์ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เดินทางไปยัง ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ณ โรงพยาบาลศิริราช  เข้าพบ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สัมมน  โฉมฉาย หารือในประเด็นการใช้แผ่นกรองจากเส้นใยนาโน กรองฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กกว่า  0.5 ไมครอน เพื่อนำมาใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัยที่ทำมาจากผ้าและสามารถถอดแผ่นกรองฯ ทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำสบู่และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปทรงของหน้ากากผ้าที่จะต้องมีขนาดตามความเหมาะสมของใบหน้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน การหารือในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวของการพัฒนาหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าและมีแผ่นกรองจากเส้นใยนาโน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาโรคที่มากับฝุ่นละออง PM2.5 และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย