อธิการบดี มจพ. เยี่ยมชมจุดคัดกรองของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงที่มีการสอบ

อธิการบดี มจพ. เยี่ยมชมจุดคัดกรองของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงที่มีการสอบ

อ่าน 393 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มีนาคม 2563

    ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ คณะผู้บริหาร เยี่ยมชมจุดคัดกรองของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามที่มีการประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในช่วงการสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งกำหนดให้กรรมการคุมสอบและนักศึกษาทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อหาอาการไข้โดยใช้เครื่อง Non-contect Infrared Thermometer ก่อนเข้าห้องสอบ ช่วงเช้า วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 โซน A อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.