ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เรื่อง  วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562  ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

อ่าน 59 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มีนาคม 2563

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID - 19) และมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงที่มีการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 นั้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานในช่วงที่มีการสอบ ระหว่างวันที่ 3 - 13 มีนาคม 2563  ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จึงได้ประกาศให้มีวิธีปฏิบัติการคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ตามรายละเอียดไฟล์ PDF ที่แนบมานี้)

ดาวน์โหลด
61 KB 89