งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่าน 403 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 กุมภาพันธ์ 2563

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาใน งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งในปีนี้ได้เชิญ ดร.สุทัศน์ รงรอง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "คุณค่าที่แท้จริงของชีวิต" หลังจากนั้น คุณธนะรัชต์ ไชยรัชต์ และ คุณธีรยา ธีรนาคนาท จากบริษัท แคเรียวีซ่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การออกแบบอาชีพและการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน" การจัดงานนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพ หรือการศึกษาต่อ ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ดูภาพเพิ่มเติมที่เฟสบุ๊ค : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.