คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาคเรียนที่ 1/2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาคเรียนที่ 1/2563

อ่าน 949 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 กุมภาพันธ์ 2563

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ เข้ารับทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยนักศึกษาติดต่อขอใบสมัคร และยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ที่กรรมการกิจการนักศึกษาภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ขอให้ดูรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครผ่านทาง ไฟล์ PDF ข่าวประกาศนี้