ประกาศรายชื่อทีมที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อทีมที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563

อ่าน 847 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 มกราคม 2563

   ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอแจ้งประกาศผลทีมโรงเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมี 21 โรงเรียน ตามไฟล์ PDF ที่แนบมาในประกาศนี้