พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2562

อ่าน 164 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 มกราคม 2563

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ให้โอวาสแก่นักศึกษาในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งในครั้งนี้ อาจารย์ ธีราทร ซนีเย็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน (TGDE) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเขียนรายงาน หลังจากนั้น ได้บรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์สหกิจศึกษา จากศิษย์เก่าและเสวนาสหกิจศึกษาระหว่างรุ่นพี่ - รุ่นน้อง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 223 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.


ดูภาพเฟสบุ๊ค : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.