คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. และ โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. และ โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563

อ่าน 749 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 มกราคม 2563

 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. และ โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

    - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่านรายละเอียด)

    - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่านรายละเอียด)

    - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี (ปวส.) โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่านรายละเอียด)

    - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปีการศึกษา 2563 (อ่านรายละเอียด)

    ทั้งนี้ ขอให้อ่านรายละเอียดส่วนท้ายประกาศในโครงการที่ตนเองผ่านการคัดเลือกเพื่อยื่นส่งเอกสารต่างๆ ตามกำหนดการที่ได้แจ้งประกาศไว้