คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. และ โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. และ โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563

อ่าน 1,011 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 ธันวาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. และ โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้


    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่านรายละเอียด)


    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่านรายละเอียด)


    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ปวส.) โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่านรายละเอียด)


    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปีการศึกษา 2563 (อ่านรายละเอียด)


    ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อ่านรายละเอียดส่วนท้ายประกาศตามโครงการที่ตนเองสมัคร เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.