ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน Science Exhibition and Co-op Day 2020

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน Science Exhibition and Co-op Day 2020

อ่าน 641 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 ธันวาคม 2562
    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Science Exhibition & Co-Op Day 2020 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. พบกับการแสดงผลงานวิจัยโครงงานพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษากว่า 300 ผลงาน และการออกบูธของบริษัทต่างๆ  สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ต้องการส่งผลงาน ขอให้ส่งผลงานที่  https://forms.gle/sqfzseGoeWpEYzWz5 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่เบอร์โทร 025552000 ต่อ 4211