ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

อ่าน 800 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 ธันวาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยเปิดรับสมัครในโครงการโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563  ดังนี้

        - โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (อ่านรายละเอียด)

        - โควตาพิเศษตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกองบัญชาการกองทัพไทย (อ่านรายละเอียด)

        - โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน มจพ. (อ่านรายละเอียด)

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและติดตามการรับสมัครในช่วงTCAS รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 17 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์ www.admission.kmutnb.ac.th