นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. สุดเจ๋งคว้า 2 เหรียญทองแดง SIIF 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้

    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง จากงานแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair 2019 หรือ SIIF 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ COEX กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมี ดังนี้

ผลงาน    : Simulation Pregnancy Box Model หุ่นจำลองการตั้งครรภ์มารดา

โดย        : นายอาวุธ แจ้งมณี  นายพุฒิพัฒน์ แสงทอง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พยุง เดชอยู่

สังกัด      :  ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)

ผลงาน    : Catta Eco Litter ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากมันสำปะหลัง
โดย        : นส.นิษฐา ทรายแก้ว   นส.กมลชนก ปัญโญ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง
สังกัด      :  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม (AFET)

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่นำความรู้ความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก มาสู่คณะและมหาวิทยาลัย

3 ธันวาคม 2562

ห้องภาพ