คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. และโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. และโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563

อ่าน 325 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 ธันวาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปวช. ปวส. และโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563  ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

- ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่โครงการโควตาเรียนดี ม.6 คณะวิทยศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563

- ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่โครงการโควตาเรียนดี ปวช. คณะวิทยศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563

- ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่โครงการโควตาเรียนดี ปวส. คณะวิทยศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563

- ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.kmutnb.ac.th