ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

อ่าน 903 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 พฤศจิกายน 2562

    สำนักงาน ก.พ. เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ uis.ocsc.go.th สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562