ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รางวัล Best Presentations ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICKD 2019

    ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (CS) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัล Best Presentations ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICKD 2019 (2019 8th International Conference on Knowledge Discovery, November 17-19, 2019, Phuket, Thailand) จากงานวิจัยเรื่อง "Motion Detection and Evaluation of Safe Exercises for the Elderly using Kinect" จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต 

25 พฤศจิกายน 2562

ห้องภาพ