ทุนการศึกษา APT- Republic of Korea Scholarship Programme 2019

ทุนการศึกษา APT- Republic of Korea Scholarship Programme 2019

อ่าน 478 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 พฤศจิกายน 2562

    องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีและมหาวิทยาลัย Seoul National University of Science and Technology เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในไฟล์แนบตามข่าวประชาสัมพันธ์นี้

ดาวน์โหลด