ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 (มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 (มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ)

อ่าน 424 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 พฤศจิกายน 2562

    มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช่ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562  นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่มูลนิธิ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ดูรายละเอียดคลิ๊ก)