บรรยากาศงานถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มจพ. กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศงานถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มจพ. กรุงเทพมหานคร

อ่าน 629 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 พฤศจิกายน 2562

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 มจพ. กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดให้มีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่ในครั้งนี้ นอกจากนี้ ภายในมหาวิทยาลัยได้มีการจัดซุ้มถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองและญาติของบัณฑิตที่จบใหม่ได้มีโอกาสถ่ายภาพแสดงความยินดี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและมีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่น