คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

อ่าน 319 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 ตุลาคม 2562

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ สิทธีอมร อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากรทางด้านบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และงานวิศวกรรมโรงพยาบาล พัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์กับบุคลากรทางการพยาบาลของทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  วันที่ 30 ตุลาคม 2562