คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.  กับ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.คริสเตียน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กับ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.คริสเตียน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

อ่าน 335 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 ตุลาคม 2562

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ กวินสุพร รองอธิการบดีด้านวิชาการและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ซึ่งในครั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เล็งเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นคณะที่มีความเข้มแข็งทั้งในด้านวิชาการและทรัพยากรการเรียนการสอนและเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางการประสานความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนานักศึกษาต่อไปในอนาคต พร้อมด้วยผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน วันที่ 22 ตุลาคม  2562 ณ ห้องรับรอง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม