ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนพัฒนาวิชาการ  จำนวน 3 ประเภท

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนพัฒนาวิชาการ จำนวน 3 ประเภท

อ่าน 572 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 ตุลาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562  ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และ ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ปีงบประมาณ 2563  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสำรวจกำหนดการ วันรายงานตัว และเอกสารแนบต่างๆ โดยนักศึกษาอ่านรายละเอียดจากเอกสารแนบ PDF ตามข่าวประกาศนี้