คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับโซลิแมคกรุ๊ป จัดอบรม “ระบบตรวจสอบอัตโนมัติจากกล้องและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Halcon สำหรับการประมวลผลภาพ”

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับโซลิแมคกรุ๊ป จัดอบรม “ระบบตรวจสอบอัตโนมัติจากกล้องและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Halcon สำหรับการประมวลผลภาพ”

อ่าน 279 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 ตุลาคม 2562

       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับโซลิแมคกรุ๊ป จัดการอบรมให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในหัวข้อเรื่อง “ระบบตรวจสอบอัตโนมัติจากกล้องและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Halcon สำหรับการประมวลผลภาพ” ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 78