คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยสุดสะกะเพื่อการบริหารและเทคโนโลยี จากสปป.ลาว

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยสุดสะกะเพื่อการบริหารและเทคโนโลยี จากสปป.ลาว

อ่าน 457 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ตุลาคม 2562

    วันที่ 4 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ นางวันคำ สุลิยา ประธานวิทยาลัยสุดสะกะ  ดร.สุดสะกะ บุนมานิด ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยสุดสะกะเพื่อการบริหารและเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ในโอกาสเข้าพบปะหารือและเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) ห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (CLEAN ROOM) และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (CS)  การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบันดูภาพเพิ่มเติมที่อัลบั้มเฟสบุ๊ค คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.(คลิ๊ก)